Komornik Sądowy
Przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Paweł Paradziński


Kancelaria Komornicza w Lublinie

„Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym dbającym o to, aby wyroki Sądu były wykonywane.”
„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”

Godziny przyjęć:

Dane Teleadresowe:

Numer Konta: 16 1240 5497 1111 0010 5517 9129


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.